Fulltime werkruimte

5 dagen per week

Kosten

€ 175,- ex BTW en per maand

 

Parttime werkruimte

Huren kan vanaf 2 dagdelen per week

Kosten

1 dag/ 2 dagdelen per week € 40,- ex BTW per maand

2 dagen t/m 3 dagdelen per week € 60,- ex BTW per maand

4 dagen € 130,- ex BTW per maand

 

Donateurs/ leden van het evangelie van Het Blije Ei mogen 1 dag per week gratis komen werken.

 

Vergaderzaal

Max 20 personen

Kosten

€ 175,- ex BTW  inclusief koffie, thee en water. De ruimte is dan beschikbaar van 18:00 tot 24:00

€ 350,- ex BTW de hele ruimte beschikbaar van 9:00 tot 17:00

 

Donateurs/ leden van het evangelie van Het Blije Ei mogen 1 avond per jaar gratis gebruik maken van de vergaderruimte.

 

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de huur van vergaderruimte. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op het gratis gebruik van de vergaderruimte.

 

Algemene Voorwaarden 

Algemeen

1. De huurder mag uitsluitend gebruik maken van de vergaderruimte gedurende de overeengekomen huurperiode.

2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de vergaderruimte ligt bij de huurder van de vergaderruimte. De huurder dient aanwezig te zijn bij het gebruik van de vergaderruimte.

3. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden.

4. De vergaderlocatie die gehuurd wordt dient uitsluitend gebruikt te worden voor door huurder vooraf gemelde activiteiten.

5. Bij verhuur van de vergaderruimte draagt de huurder verantwoordelijkheid voor het tegengaan van overlast. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor het ongestoord betreden en verlaten van het pand.

6. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.

7. De vergaderruimte dient de huurder op dezelfde manier achter te laten zoals de verhuurder de locatie heeft opgeleverd. Indien dit niet nageleefd wordt zal verhuurder kosten voor de schoonmaak in rekening brengen bij huurder. 

8. Het meebrengen van externe geluidsinstallaties is niet toegestaan.

9. Niet opgehaalde meegebrachte spullen worden maximaal 13 weken bewaard. 

Annulering

Bij annulering van reeds afgesproken data gelden de volgende voorwaarden:

1. Tot 48 uur voor aanvang kan de huurafspraak kosteloos worden geannuleerd.

2. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan de huurder 50% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.

3. Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per email te geschieden.

Betaling

1. Betaling geschiedt vooraf. De betaling bestaat uit het vooraf besproken huurbedrag en een borg.

2. In de huurprijs is het gebruik van de beamer en projectiescherm.

Aansprakelijkheid

1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan de vergaderlocatie en inventaris/vloerbedekking welke veroorzaakt is door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderlocatie gedurende de huur van de vergaderruimte.

2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderruimte veroorzaakt door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte.

Slotbepaling Op alle geschillen tussen de huurder en verhuurder is het Nederlandse recht van toepassing.